Thông báo đổi số điện thoại kho phân phối PB 28/12/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Ordervietnam.com xin thông báo cập nhật số điện thoại liên hệ mới kho phân phối PB như sau:

-  Bắt đầu ngày 29/12/2022, Kho phân phối PB đổi số điện thoại liên hệ sang số 0886831823.
-  Kể từ ngày 29/12/2022 quý khách liên hệ giao hàng tại kho PB vui lòng liên hệ số điện thoại 0886831823 hoặc có thể sao chép số điện thoại kho phân phối PB trên Web hoặc App đặt hàng OVN.

Trân trọng!

Ban quản trị Ordervietnam.com

ӣ